Tłumaczenia   francusko-polskie

Home

Danuta Stypula
tłumacz przysięgły  języka polskiego i francuskiego
w Wielkim Księstwie Luksemburga

Usługi
Polska Nr TVA : LU 20497306
Luksemburg
Polacy w Luksemburgu

Usługi

Łącza różne

Tłumaczenia :

Nauka francuskiego

dokumenty osobiste 

dyplomy i świadectwa

dokumenty handlowe (umowy, kosztorysy, faktury,...)

dokumenty prawne

formularze administracyjne

korespondencja prywatna, zawodowa, fax, e-mail

dokumenty informatyczne

strony internetowe (tworzenie i tłumaczenie)

dokumenty techniczne i handlowe (opisy techniczne, katalogi, prospekty reklamowe ...)

tłumaczenia literackie

Słowniczek
Kontakt